Egyhazkozseg Templom Galeria Bibliaora Kalendarium


Ajánlott olvasmányok:

Kazantzakisz: Akinek meg kell halnia
Thomas Merton: Hétlépcsős hegy
Az atyák bölcsessége ford.: Baán István
Sütő András: Káin és Ábel
André Gide: A tékozló fiú visszatérése - kérd kölcsön!

Adventi lelkinap (2010. december 04.)

Egy karácsonyi szimbólum
Karácsony ünnepe és szimbolikája 1.
Örkény István: Az élet értelme

Nagyböjti lelkinap (2011. március 22.-24.)

A három nap során a szentmise keretében elhangzott előadás hanganyaga.
A katolikus emberkép 1. rész
A katolikus emberkép 2. rész
A katolikus emberkép 3. rész

 

Templombúcsú (felkészülés)

A BÚCSÚ ISTEN SZÍNE ELŐTT, A MÁR MEGBOCSÁTOTT BŰNÖKÉRT JÁRÓ, IDEIG TARTÓ BÜNTETÉSEK ELENGEDÉSE RÉSZBEN VAGY TELJESEN, MELYET A KATOLIKUS HÍVŐ, AKI MEGFELELŐEN FELKÉSZÜLT, ÉS TELJESÍTETTE A KISZABOTT FELTÉTELEKET, ELNYER AZ EGYHÁZ SEGÍTSÉGÉVEL, AMELY MINT A MEGVÁLTÁS SZOLGÁLÓJA KRISZTUS ÉS A SZENTEK ELÉGTÉTELT NYÚJTÓ ÉRDEMEINEK KINCSTÁRÁT HIVATALOSAN KEZELI, ÉS ABBAN RÉSZESÍTHETI TAGJAIT.

A következőkben Dr. Hankovszky Béla atya által öszzeállított gondolatokkal szeretnénk segíteni a búcsúra való felkészülést illetve a búcsú fogalmának jobb megértését.

A Katolikusok zarándoklata

Mitől zarándoklat a zarándoklat

Zarándok zsoltárok

Egyetemes és magánkinyilatkoztatás

Templombúcsú - (2011. március 27.) - Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe

Részletek az ünnepi szentmisén elhangzottakból

Gyula atyának a zarándok hívekhez intézett köszöntése

Szent Lukács evangéliuma (Schrőder Gyula atya)

Szentbeszéd (dr. Hankovszky Béla atya)

Tordasi templom kórusa:

Mária kis hajlékában... -- Magnificat -- Laudate Dominum

 

Olvasnivalók, jegyzetek, hangfelvételek

Kinyilatkoztatás

II. vatikáni zsinat az ökumenéről - UNITATIS REDINTEGRATIO

Bibliaóra - 2011.10.21.

Bibliaóra - 2014.10.03.

Bibliaóra - 2014.11.07.

Bibliaóra - 2014.12. 05.

Nagybőjti lelkinap - 2015. 03. 07.

Imafüzet - Elsőszombati engesztelő imaóra

Nagyböjti lelkigyakorlat - 2016. 03. 16-18.

Bibliaóra - 2016. 05. 09.

Bibliaóra - 2016. 10. 28.

Bibliaóra - 2016. 11. 11.

Bibliaóra - 2016. 11. 25.

Bibliaóra - 2016. 12. 09.

Adventi lelkigyakorlat - 2016. 12. 10.

Bibliaóra - 2017. 03. 10.

Bibliaóra - 2017. 03. 24.

Húsvéti lelkigyakorlat - 2017. 04. 01.

2017 Keresztút - Menekültek keresztútja

Az Úr 2017. évében, a 
Menekültek keresztútja

 

Urunk Jézus, Te arra hívtál meg bennünket, hogy együtt érezzünk Veled és Egyházaddal (sentire cum Ecclesia). Ennek útja Ferenc pápa szavai és tettei szerint a kiszolgáltatottakkal, megvetettekkel való szolidalitás, amit azonban megakadályoznak az előítéleteink, félelmeink és bűneink.
Gyógyíts meg Urunk, mert vétkeztünk Ellened, téríts meg és meg fogunk térni! Újíts meg minket lélekben és gondolkodásmódban, belsőleg tégy minket új emberekké.

1. Állomás: Jézust halálra ítélik

- Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged!
- Mert Szent Kereszted által megmentetted a világot!

„Amit egyel tettetek e legkisebbek közül, Velem tettétek.”

Urunk, Jézus! Ártatlanul ítéljük éh-, fagy- és szomjhalálra, tengerbefulladásra azokat, akikről eldöntöttük, hogy nem méltók a könyörületre, de még a meghallgatásra sem. Mossuk kezeinket mindenféle ideológia és praktikum nevében.
Így tettek Veled is Urunk, Jézus.
Nem voltak valódi kérdések, hanem csak koncepciós állítások, kérdő hangsúllyal. Te, Testedben tűrted azt is, és ezt is, amit most mi teszünk a Te testvéreiddel, ráadásul mind ezt Rád hivatkozva.
Pedig minden ártatlan elítélése a mi fejünkre hull vissza. Inkább kellene futni hagyni 99 bűnöst, mint elítélni egy ártatlant, aki a Te képmásod köztünk, Uram Jézus.

Könyörülj rajunk Urunk!

2. Állomás: Jézus vállára veszi a keresztjét

- Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged!
- Mert Szent Kereszted által megmentetted a világot!

„Amit egyel tettetek e legkisebbek közül, Velem tettétek.”

Jézus hány és hány tízezer testvérében veszi vállára keresztjét, nem jókedvében, nem érdekből, hanem mert kényszeríti a háború, az életveszély, a szomjúság, az éhség, vagy egyszerűen a szükség, a jobb megélhetés reménye.
Ki vagyok én, hogy ítélkezzem fölöttük, Jézus testvérei fölött?
Látszólag Krisztus is Maga tehetett arról, ami Vele történt: minek beszélt ilyeneket, miért viselkedett így?
Legalább vegyük észre, hogy a menekültek is a kereszt útját járják, bármilyen vallásúak legyenek is. Mert ha átnézünk rajtuk, ha megvetjük őket, akkor a keresztjét hordozó Jézust sem fogjuk észrevenni.
Jézus, Testvérünk, vajon mit éreztél, amikor a keresztedet Rád rakták? Azt mondod, nézzük menekült testvéreinket, és megismerjük a Te fájdalmadat.

Könyörülj rajtunk Urunk!

3. állomás: Jézus először esik el a kereszt súlya alatt

- Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged!
- Mert Szent Kereszted által megmentetted a világot!

„Amit egyel tettetek e legkisebbek közül, Velem tettétek.”

Más Jézus elesése, és más az Ő testvéreié. Jézus elesése csak a test gyöngesége, a mi eleséseink bűnök is. Akik látták Krisztust földre esni, igazolva látták elítélését, hogy bűnös, hiszen gyönge. Mi, akik látjuk mások gyöngeségeit, meg vagyunk győződve bűnösségükről. Csak Isten látja az ő mentségeiket, előttünk hiába is mentegetőznének, nem hallgatnánk meg őket. A „keresztény világ” egyik legfőbb bűne a tökéletesség gőgje, a lenézés, és hogy ítélkezünk elevenek és holtak fölött, anélkül, hogy valóban ismernénk a tőlünk különböző kultúrákat. Ami más, mint amit megszoktunk, azt szeretjük lenézni, elítélni.
Jézusunk! Taníts minket részvétre és együttérzésre testvéreid iránt, akik testükben hordozzák a Te szenvedéseidet.

Könyörülj rajunk Urunk!

4. állomás: Jézus Édesanyjával találkozik

- Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged!
- Mert Szent Kereszted által megmentetted a világot!

„Amit egyel tettetek e legkisebbek közül, Velem tettétek.”

Jézus a keresztútján találkozhatott az Édesanyjával, ami az emberi kötődések közül az egyik legfontosabb. Fájdalmas találkozás volt, de létrejött. Mi van azokkal a tömegekkel – férfiakkal, nőkkel, gyerekekkel –, akik a „népek országútján” magányosan vándorolnak, minden emberi kötődés, kapcsolat és együttérzés nélkül? Mi van az ő anyjukkal, szeretteikkel, és hogy lehet bírni nélkülük?
Velük is együtt éreztél Krisztus? Vagy őket Édesanyádra bíztad, mint szeretett tanítványodat, Jánost?
Megfontoltuk egyszer is, hogy mit éreznek az anyák, amikor gyermekük úton van, a „keresztúton” jár, akár okkal, akár ok nélkül? Szűz Mária együtt érez velük.
Nézzük a dolgokat Mária anyai szívével.

Könyörülj rajtunk Urunk!

5. állomás: Cirenei Simon segít Jézusnak keresztjének hordozásában

- Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged!
- Mert Szent Kereszted által megmentetted a világot!

„Amit egyel tettetek e legkisebbek közül, Velem tettétek.”

„Az egyik arra menő embert, Cirenei Simont, Sándor és Rufusz apját, aki éppen a mezőről jött, kényszerítették, hogy vigye Jézus keresztjét.” (Mk15,21).
Bő harminc évvel az események után is – amikor Márk evangéliuma íródott – pontosan emlékezik az Egyház, hogy ki volt az, aki „kényszerből” vitte, vihette Jézus keresztjét. Ebből okkal következtethetünk arra, hogy Cirenei Simon később azonosult is azzal, amire a külső erő kényszerítette.
Végül is mindegy, hogy miért állunk bele a keresztúton járók megsegítésébe – félelemből, érdekből, emberségből, vagy Jézus iránti szeretetből – csak az a fontos, hogy miért tartunk ki benne.
A józan, távlatos gondolkodás is melléjük „kényszerít” bennünket, hogy akik esetleg hátsó szándékkal jönnek, azokat „legyőzze” a mi jó szándékunk. „Szerezzünk magunknak barátokat a hamis mammonból”, ahogy Jézus mondta. „Ne hagyd, hogy a rossz legyőzzön téged; te győzd le a rosszat jóval!

Könyörülj rajtunk Urunk!” (Róm12,21)

6. állomás: Veronika kendőt nyújt Jézusnak

- Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged!
- Mert Szent Kereszted által megmentetted a világot!

„Amit egyel tettetek e legkisebbek közül, Velem tettétek.”

Veronika az egyszerű részvét embere volt. Nem kell sok eszköz a segítséghez, csak együttérzés. A szeretet leleményessé tesz.
Ha emberként viselkedünk azokkal, akik már magukat sem tekintik embernek, van esély, hogy újra emberként éljenek és viselkedjenek velünk szemben.
A hétköznapi gesztusok olyan „kis utak”, amelyek Jézus közvetlen közelébe vezetnek, s amelyeket Ő nem hagy válasz nélkül.
Jézus, Te mondtad, „Aki inni ad akár csak egy pohár friss vizet is egynek e legkisebbek közül, mert a tanítványom, bizony, mondom nektek: nem veszíti el jutalmát” (Mt10,42). Jézus, mi a Te tanítványaid akarunk lenni, és ezért egy pohár friss vizet nyújtunk a „legkisebbeknek”, azoknak, akiket e társadalom megvet, s Te szívünkbe írod képedet.

Könyörülj rajtunk Urunk!

7. állomás: Jézus másodszor esik el a kereszttel

- Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged!
- Mert Szent Kereszted által megmentetted a világot!

„Amit egyel tettetek e legkisebbek közül, Velem tettétek.”

Urunk Jézus, a bajok fokozódnak. Egyre gyöngébbek vagyunk az úton, és egyre gyöngébbek azok is, akik jönnek: lopnak, szemetelnek, követelőzők, és nyoma sincs bennük a hálának.
Te ismered ezt az utat. Engedd megértenem, hogy amikor a test fáj és zuhan, elesik, a lélek sem tud magasztos lenni. Vajon ez elítélendő-e?
Elvárhatjuk-e a rászorultaktól, hogy jól neveltek és udvariasok legyenek? Elítélhetjük-e azokat, akik fizikai kényszer alatt vannak? Vajon tetteikre nem mentség-e a helyzetük? De a mi tetteinkre, akik a gyanakvásunk miatt részvétlenek vagyunk és megtorlunk minden jogi kihágást, van-e bocsánat? Lehet-e bocsánat annak, aki nem tudja megkülönböztetni a tettet az elkövetőtől, a bűnt a bűnöstől?

Könyörülj rajtunk Urunk!

8. állomás: Jézus vigasztalja a síró asszonyokat

- Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged!
- Mert Szent Kereszted által megmentetted a világot!

„Amit egyel tettetek e legkisebbek közül, Velem tettétek.”

Vannak „széplelkek”, akik érzelegnek mások fájdalma láttán. Ez nem rossz dolog, csak kevés. Részt kell venni a bajbajutottak szenvedésében. Ha Jézusnak ez a sorsa, akkor ránk mi vár?
Nekünk már az is nagy „karrier” lenne, ha sírni tudnánk a keresztúton járók láttán, ha egyáltalán észrevennénk őket, mert ekkor juthatnánk arra a fölismerésre, hogy közünk van hozzájuk, tennünk kell értük. Európa keresztútja tele van sírással, egymást siratják a jó emberek, pedig magunkat kellene siratni, mert a másik szenvedése az enyém is. Ezt nyilatkoztatja ki Jézus a keresztúton. „Jeruzsálem leányai, ne Miattam sírjatok! Magatokat és gyermekeiteket sirassátok! Mert ha a zöldellő fával ezt teszik, mi lesz a szárazzal?” (Lk23,28.31.)

Könyörülj rajtunk Urunk!

9. állomás: Jézus harmadszor esik el a kereszttel

- Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged!
- Mert Szent Kereszted által megmentetted a világot!

„Amit egyel tettetek e legkisebbek közül, Velem tettétek.”

Harmadszor elesni, sokadszor vétkezni, az már tűrhetetlen. Úgy tűnik Európában „elfogyott” a megbocsájtás, nem akarunk új esélyt adni. Emberi szempontból igazunk van, de van isteni nézőpont is.
Isten egyedül az erőfeszítést jutalmazza, ezért Ő mindig az újrakezdés pártján áll, és oda akar minket is állítani.
Legalább mi, Krisztus tanítványai higgyünk abban, hogy Isten tud új esélyt adni azoknak, akik számára emberileg minden összedőlt. Azokat, akik sokadszorra is elestek, csak az istentől jövő irgalom tudja meggyógyítani, ami nem a tettei szerint bánik az emberekkel, hanem a Megváltott méltóságuk szerint. Ezt közvetíthetjük mi, keresztények, akik biztos, hogy háromnál többször estünk el.

Könyörülj rajtunk Urunk!

10. állomás: Jézust megfosztják ruháitól

- Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged!
- Mert Szent Kereszted által megmentetted a világot!

„Amit egyel tettetek e legkisebbek közül, Velem tettétek.”

Akik túl élték a megsemmisítő lágereket, arról számoltak be, hogy amíg ruhában voltak, addig legalább zavarban voltak a gyilkosaik, nem mertek a szemükbe nézni. Azonban miután megfosztották őket ruháiktól, már állatként kezelték őket.
Urunk Jézus, Téged is állatnak néztek. Ma ismét állatnak nézünk Téged azokban, akikkel azonosítottad Magadat.
Hányféle módon használják a „civilizált” országok a menekülteket: alantas munkára, szexrabszolgának, gyerek- és szervkereskedelemben. Velük is eggyé tetted Magadat, így velük, a végletekig kiszolgáltatott nőkkel, gyerekekkel kell együtt éreznünk, és segítenünk őket. S ha körülöttünk nincsenek menekültek, akkor vegyük észre a testileg lelkileg kiszolgáltatott, „lemeztelenített” honfitársainkat, a cigányokat, hajléktalanokat.

 Könyörülj rajtunk Urunk!

 11. állomás: Jézust keresztre feszítik

- Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged!
- Mert Szent Kereszted által megmentetted a világot!

„Amit egyel tettetek e legkisebbek közül, Velem tettétek.”

Urunk Jézus, keresztre feszítettek Téged akkor. Nem a zsidók, hanem az emberek, és keresztre feszítünk most is, nem mások, hanem mi, amikor bezárkózunk, megkeményítjük a szívünket és bezárjuk a markunkat, Te pedig így szólsz hozzánk: „Effata, nyílj meg” (Mk7,34).
Jézus, testvérünk, Te átélted a kereszten az Istentől való teljes elhagyottság érzését. A menekültek sokszor azt sem tudják, hogy ki hagyta el őket, ki az, aki igazán hiányzik nekik. Hogyan is fordulhatnánk el tőlük, akik saját testükben élik át azt, amit Neked kellett átélned? Egy bármilyen keresztre fölfeszített, vagy fölfeszült ember előtt hogyan is zárhatnánk be szívünket, ha egyszer már ismerünk és szeretünk Téged?

Könyörülj rajtunk Urunk!

12. állomás: Jézus meghal a kereszten

- Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged!
- Mert Szent Kereszted által megmentetted a világot!

„Amit egyel tettetek e legkisebbek közül, Velem tettétek.”

Magában a halálban nincs semmi magasztos. Jól mutatják ezt a világsajtót bejárt képek a tengerbefulladt menekültekről: gyerekekről, nőkről, férfiakról, emberekről. Ha egy macska kiszenvedése elől eltakarjuk a szemünket, Isten képmásainak kegyetlen halála hogyan nem indít meg minket? Hogy lehet ilyenkor az áldozatokat hibáztatni? Nem szabad, hogy megszokjuk a halálhíreket, a statisztikai adatokat, amik kísértetiesen mindig kerek számok a tengerbe fulladtakról.
Urunk Jézus, Te meghaltál értünk a kereszten, ez egy templomban közhelyesen hangzik, de a menekültekért is meghaltál, azokért, akik holnap, lehet, hogy fölrobbantanak minket, vagy keresztény testvéreinket. Ez már provokatív, de mégis szembe kell néznünk vele: Te mindenkiért, a gyilkosért és az áldozatért is meghaltál a kereszten.

Könyörülj rajtunk Urunk!

13. állomás: Jézus Testét leveszik a keresztről és Édesanya ölébe teszik

- Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged!
- Mert Szent Kereszted által megmentetted a világot!

„Amit egyel tettetek e legkisebbek közül, Velem tettétek.”

Milyen jó hazaérkezni, az anyaölbe, az anyaföldbe. Mennyire emberi vágy ez, s hogy igazán át tudjuk érezni Édesanyád fájdalmát, nézzük a képeket, a gyermekeiket gyászoló anyákról, vagy az anyjukat gyászoló gyermekekről. Mindegy, csak vegyünk részt a világ fájdalmában, azonosuljunk, hasonuljunk hozzájuk, mert bennük van ott Krisztus.
A „kompassió”, az „együttszenvedés” Krisztussal, a keresztény spiritualitás fő törekvése, amit a szeretet motivál. Jézus legkisebb testvéreinek szolgálata megajándékozhat ezzel mindegyikőnket.
Az Istenszülő, és a Fiát gyászoló Szent Szűz fájdalma indítson részvétre minket a legkiszolgáltatottabbak iránt. Lehet, hogy amit hitből teszünk, nem tűnik okosnak, praktikusnak, de az Örökéletre vezet minket.

Könyörülj rajtunk Urunk!

 

14. állomás: Jézus Testét sírba teszik

- Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged!
- Mert Szent Kereszted által megmentetted a világot!

„Amit egyel tettetek e legkisebbek közül, Velem tettétek.”

Az irgalmasság testi-lelki cselekedetei nagyon is aktuálisak Európa számára: eltemetni a halottakat, anélkül, hogy tudnánk akár a nevüket is, és imádkozni értük. Mind ez próbára teszi a hitünket. Istenünk, ezért kérjük a Te segítségedet.
Urunk Jézus, Téged a föltámadás reménye nélkül temettek el, és mégis Föltámadtál. Mi Rád bízzuk szerencsétlen testvéreinket, akiknek az életébe került a „nagy kaland”.
Mindegyikőnk követ el hibákat az élete során, csakúgy, mint ők, és mi mégis itt vagyunk. Ők is sokat hibáztak, és meghaltak, ezért csak Rád tudjuk bízni őket, hiszen Te minden ember Üdvösségéért – a muszlimokért is – haltál kínhalált és támadtál föl. Áldott légy ezért mindörökké.

Könyörülj rajtunk Urunk!

Urunk Jézus alakíts minket a Te Szent Szíved szerint, hogy kedvesek legyünk Előtted azok szolgálatában, akikkel eggyé tetted Magadat, amikor azt mondtad: „Amit egyel tettetek e legkisebbek közül, Velem tettétek.”

Könyörülj rajtunk Urunk!

 Bibliaóra - 2017. 04. 28.

Bibliaóra - 2017. 05. 19.

Bibliaóra - 2017. 10. 03.

Bibliaóra - 2017. 10. 17.

Bibliaóra - 2017. 10. 31.

Bibliaóra - 2017. 11. 14.

Bibliaóra - 2017. 12. 05.

Bibliaóra - 2018. 01. 09.

Bibliaóra - 2018. 01. 23.

Bibliaóra - 2018. 02. 06.

Bibliaóra - 2018. 02. 20.

Nagyböjti lelkigyakorlat - 2018. 03. 24.

Bibliaóra - 2019. 04. 01.

Elmélkedés a búcsú teológiájáról - 2019. 06. 15.

Adventi szentmisék - 2020

Helyes önszeretet