Egyhazkozseg Templom Galeria Bibliaora Kalendarium


Ajánlott olvasmányok:

Kazantzakisz: Akinek meg kell halnia
Thomas Merton: Hétlépcsős hegy
Az atyák bölcsessége ford.: Baán István
Sütő András: Káin és Ábel
André Gide: A tékozló fiú visszatérése - kérd kölcsön!

Adventi lelkinap (2010. december 04.)

Egy karácsonyi szimbólum
Karácsony ünnepe és szimbolikája 1.
Örkény István: Az élet értelme

Nagyböjti lelkinap (2011. március 22.-24.)

A három nap során a szentmise keretében elhangzott előadás hanganyaga.
A katolikus emberkép 1. rész
A katolikus emberkép 2. rész
A katolikus emberkép 3. rész

 

Templombúcsú (felkészülés)

A BÚCSÚ ISTEN SZÍNE ELŐTT, A MÁR MEGBOCSÁTOTT BŰNÖKÉRT JÁRÓ, IDEIG TARTÓ BÜNTETÉSEK ELENGEDÉSE RÉSZBEN VAGY TELJESEN, MELYET A KATOLIKUS HÍVŐ, AKI MEGFELELŐEN FELKÉSZÜLT, ÉS TELJESÍTETTE A KISZABOTT FELTÉTELEKET, ELNYER AZ EGYHÁZ SEGÍTSÉGÉVEL, AMELY MINT A MEGVÁLTÁS SZOLGÁLÓJA KRISZTUS ÉS A SZENTEK ELÉGTÉTELT NYÚJTÓ ÉRDEMEINEK KINCSTÁRÁT HIVATALOSAN KEZELI, ÉS ABBAN RÉSZESÍTHETI TAGJAIT.

A következőkben Dr. Hankovszky Béla atya által öszzeállított gondolatokkal szeretnénk segíteni a búcsúra való felkészülést illetve a búcsú fogalmának jobb megértését.

A Katolikusok zarándoklata

Mitől zarándoklat a zarándoklat

Zarándok zsoltárok

Egyetemes és magánkinyilatkoztatás

Templombúcsú - (2011. március 27.) - Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe

Részletek az ünnepi szentmisén elhangzottakból

Gyula atyának a zarándok hívekhez intézett köszöntése

Szent Lukács evangéliuma (Schrőder Gyula atya)

Szentbeszéd (dr. Hankovszky Béla atya)

Tordasi templom kórusa:

Mária kis hajlékában... -- Magnificat -- Laudate Dominum

 

Olvasnivalók, jegyzetek, hangfelvételek

Kinyilatkoztatás

II. vatikáni zsinat az ökumenéről - UNITATIS REDINTEGRATIO

UNITATIS REDINTEGRATIO

A II. Vatikáni Zsinat UNITATIS REDINTEGRATIO kezdetű dekrétuma az ökumenizmusról

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés

Első fejezet
AZ ÖKUMENIZMUS KATOLIKUS ELVEIRŐL
2. Az Egyház egy és egységes
3. A különvált testvérek kapcsolata a katolikus Egyházzal
4. Az ökumenizmus

Második fejezet
AZ ÖKUMENIZMUS GYAKORLATA
5. Az egység ügye mindenki gondja legyen
6--7. Az Egyház megújulása
8. Az ima közössége
9--10. Egymás megismerése
11. A katolikus hit kellő megfogalmazása és előterjesztése
12. Együttműködés a nem katolikus testvérekkel

Harmadik fejezet
A RÓMAI APOSTOLI SZÉKTŐL KÜLÖNVÁLT EGYHÁZAK
ÉS EGYHÁZJELLEGŰ KÖZÖSSÉGEK
13. A szakadások

I. A keleti egyházak sajátos helyzete
14. A keleti egyházak szelleme és története
15. Liturgiai és lelkiségi hagyományaik
16. A keletiek sajátos egyházfegyelme
17. A keletiek sajátos módon, kiválóan fejezik ki a misztériumokat
18. Következtetések

II. A Nyugati különvált egyházak és egyházi közösségek
19. E közösségek sajátosságai
20. Krisztus hívő megvallása
21. A Szentírás nagyrabecsülése
22. Szentségi életük
23. Krisztusból fakadó életük
24. Zárószó 

A témához letölthető dokumentum is van csatolva, a letöltéshez kattintson ide.

Bibliaóra - 2011.10.21.

Bibliaóra - 2014.10.03.

Bibliaóra - 2014.11.07.

Bibliaóra - 2014.12. 05.

Nagybőjti lelkinap - 2015. 03. 07.

Imafüzet - Elsőszombati engesztelő imaóra

Nagyböjti lelkigyakorlat - 2016. 03. 16-18.

Bibliaóra - 2016. 05. 09.

Bibliaóra - 2016. 10. 28.

Bibliaóra - 2016. 11. 11.

Bibliaóra - 2016. 11. 25.

Bibliaóra - 2016. 12. 09.

Adventi lelkigyakorlat - 2016. 12. 10.

Bibliaóra - 2017. 03. 10.

Bibliaóra - 2017. 03. 24.

Húsvéti lelkigyakorlat - 2017. 04. 01.

2017 Keresztút - Menekültek keresztútja

Bibliaóra - 2017. 04. 28.

Bibliaóra - 2017. 05. 19.

Bibliaóra - 2017. 10. 03.

Bibliaóra - 2017. 10. 17.

Bibliaóra - 2017. 10. 31.

Bibliaóra - 2017. 11. 14.

Bibliaóra - 2017. 12. 05.

Bibliaóra - 2018. 01. 09.

Bibliaóra - 2018. 01. 23.

Bibliaóra - 2018. 02. 06.

Bibliaóra - 2018. 02. 20.

Nagyböjti lelkigyakorlat - 2018. 03. 24.

Bibliaóra - 2019. 04. 01.

Elmélkedés a búcsú teológiájáról - 2019. 06. 15.

Adventi szentmisék - 2020

Helyes önszeretet