Egyhazkozseg Templom Galeria Bibliaora Kalendarium


Önkéntes egyházi hozzájárulás

Köszönjük mindazoknak, akik adományaikkal támogatják a Katolikus Egyházat. Az éves egyházi hozzájárulást személyesen a templomban lehet befizetni, illetve banki átutalással lehet eljuttatni a Tordasi Római Katolikus Egyházközség számlájára,
CIB BANK: 11101002-19821876-36000001

* * *

Számlázási címünk:

Teljes cím                                                                                                     Rövidített változat                                                                                        
Tordas Római Katolikus Plébánia Tordas Plébánia
2463 Tordas
Sajnovics tér 5.
2463 Tordas
Sajnovics tér 5.

* * *


Rendelkezés az adó 1 %-áról
* * *

Az idei esztendőben is rendelkezhetünk jövedelemadónk egy részéről. 1%-át valamelyik egyháznak, másik 1%-át pedig egy civil szervezetnek ajánlhatjuk fel. Kérjük, támogassa a katolikus egyház társadalmi szolgálatát adója egyházi 1%-ával!

A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011

 

Adventi zenés áhitat

Házaspári fogadalom

Arcvonások - dr. Hankovszky Béla őrnagy

Tanúim lesztek - 2011. 03. 15.

Templombúcsú - (2011. március 27.) - Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe

Egyházközségi nyári tábor Zalaváron

Lelkitükör

Jácint atya Úrnapja alkalmából írt levele (2011.06.26.)

Temetői keresztállítás - Levél a tordasi, Krisztusban hívő felekezetekhez.

Temetői keresztállítás-levél:


Tisztelt .... Presbitérium!

Egyházközségünk képviselőtestületében született meg a szándék, hogy a falu temetőjében
keresztet állítsunk.

Az a tény, hogy temetőnk nem felekezeti, hanem önkormányzati kezelésben van, arra indított
bennünket, hogy keresztállítási kérelmünket a tordasi Krisztusban hívő felekezetekkel együtt,
ökumenikus kezdeményezésként terjesszük a Tordasi Önkormányzat elé.

 
Reménnyel várjuk válaszukat.

Üdvözlettel,

 
      Salamon Sarolta                                                                          Tódor Dénes

       mb. világi elnök                                                                 gazdasági -pénzügyi vezető

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Kérjük, olvassák szeretettel lelki atyánk sorait a keresztállítás jelentéséről és jelentőségéről.


Kedves Tordasiak!

 

A kereszt olyan jel, amely összeköti a Krisztusban hívő felekezeteket, és olyan szimbólum,
ami emlékeztet őseink megtartó hitére, közös keresztény-keresztyén gyökereinkre.

Annak megfelelően, hogy egy keresztet hol állítanak föl, más és más dologra figyelmeztet.
A falu elején álló feszülettel, melynek felújítását, újraállítását együtt ünnepeltük, olyan
kapaszkodót kapunk, amely lehetővé teszi, hogy akár hazajövünk, akár elhagyjuk a falut, egy
fohásszal könyörögjünk ne csak a szeretteinkért, hanem az egész községért, közösségért.

Olyan lehetőség egy ilyen kereszt, mint amit a Biblia mond a Törvényről: „Olyan legyen ez
számodra, mint egy jel a tenyereden vagy egy emlékeztető jegy a homlokodon” (Kiv13,16).

Így hát ezeket a jeleket „használni kell”, különben megszokjuk, és észrevétlenné válnak.

A tordasi temetőben nincs fölállított kereszt. Lehet persze enélkül is imádkozni, mégis Jézus
szavai szerint egyaránt szükség van a borra és a tömlőre is (vö. Mk.2,22).

A tartalom és a forma egymást hordozzák, és mivel az ember test és lélek szétválaszthatatlan
egysége, így látható jelek erősítik a lelkünket, hogy arra gondolhassunk, amire gondolni
akarunk.

Éppen ezért azzal a kéréssel fordulok híveimmel a tordasi felekezetekhez és
Krisztus-hívőkhöz, hogy közadakozásból állítsunk a temetőben egy fakeresztet, amelyen nem
korpusz lenne, hanem egy bibliai hitvallás: „Nincs itt, föltámadt!”

Ez részben irányítaná a halottakhoz, sírokhoz való viszonyunkat, hogy az „odafönt valókat”
(Kol3,2) keressük, másrészt figyelmeztetés lenne mindnyájunknak, hogy ahol a kereszted áll
onnan lesz föltámadásod is.

 

Remélem, kérésünk meghallgatásra talál, és azt tudjuk munkálni, ami összeköt, és nem azt,
ami szétválaszt.

 

Krisztusban testvéretek:

Hankovszky Béla, JácintElsőpéntek

Délutáni találkozás

Rövid áttekintő a szent zsolozsmáról

Október a rózsafűzér hónapja - Szentolvasó

Mobiltelefonon is olvasható a Napi Evangélium

Amit a kanadai vadlibáktól tanulhatunk

Az egyházi év állandó és változó főünnepei 2012-ben

IMAHÉT a Krisztus hívők egységéért - 2012. január 15-22.

Az IMAHÉT alkalmai Tordas-Gyúró -i helyszíneken.

Nagybőjti lelkigyakorlat

Hamvazószerda

Templombúcsú - (2012. március 25.) - Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe

Nyári tábor - 2012. július 14.-19.

Vénuszátvonulás - 2012. június 06. 05.30

Urunk színeváltozása

Nagyboldogasszony ünnepe

Az "Esti 6-os"

Föld, víz, tűz, levegő - Családi nap

Képeslapjaim Peruból

Karácsony ünnepe és szimbolikája

Házszentelés - 2013

Az egyházi év állandó és változó főünnepei 2013-ban

IMAHÉT a Krisztus hívők egységéért - 2013. január 20. - 27.

A Szentatya nagyböjti üzenete - 2013

"Morzsák, amikkel jóllakhatunk"- részletek Ferenc pápa beszédeiből, gondolataiból

Szent Anna napi búcsu

Az egyházi év állandó és változó ünnepei 2014-ben

Házszentelés - 2014

Jézus Szent Szíve főünnep

Nemzeti Nagyvizit

Ars Sacra 2014 - Templomok Éjszakája

Vámos István kiállításának megnyitója

Ima Szent Mihály arkangyalhoz

Az egyházi év állandó és változó ünnepei 2015-ben

A Szentatya üzenete a betegek XXIII. világnapja alkalmából

A Szentatya nagyböjti üzenete - 2015

Mindenki "imád" mindent!? - Fekete István az imádásról.

Húsvét - Bűnbocsánat

Képviselőtestület választás - 2015. 03. 29.

Ars Sacra 2015

Ha nyár, akkor Nagybörzsöny!

Elsőszombati engesztelő imaóra.

Az Isteni irgalmasság szentéve

Adventi füzet 2015

Adventi zenés áhitat

Az egyházi év állandó és változó ünnepei 2016-ban

Jézusnak, Isten irgalmának keresztútja (2016) - "Apák keresztútja"

Zarándoklat az imádság forrásaihoz (női lelkigyakorlat)

Az egyházi év állandó és változó ünnepei 2017-ben

Adventi zenés áhitat - 2016

Egyházközségi nyári tábor - 2017. július 30. - augusztus 4.

Adventi zenés áhitat - 2017

Az egyházi év állandó és változó ünnepei 2018-ben

Egyházközségi nyári tábor - 2018 augusztus 5-10.

Az egyházi év állandó és változó ünnepei 2019-ben

Egyházközségi nyári tábor - 2019 augusztus 11-16.

Cipősdoboz-akció - 2019 karácsony

Adventi zenés áhitat - 2019

Pásztorjáték - 2019

Az egyházi év állandó és változó ünnepei 2020-ban

Ökumenikus Imahét 2020

Az egyházi év állandó és változó ünnepei 2021-ben

Ökumenikus imahét 2022

Lelkitükör (2022)

Jézusnak, Isten irgalmának keresztútja

Információk és jelentkezés a Tordasi Római Katolikus Plébánia nyári táborába!

Tordas Római Katolikus Plébánia képviselő testülete