Egyhazkozseg Templom Galeria Bibliaora Kalendarium


Önkéntes egyházi hozzájárulás

Köszönjük mindazoknak, akik adományaikkal támogatják a Katolikus Egyházat. Az éves egyházi hozzájárulást személyesen a templomban lehet befizetni, illetve banki átutalással lehet eljuttatni a Tordasi Római Katolikus Egyházközség számlájára,
CIB BANK: 11101002-19821876-36000001

* * *

Számlázási címünk:

Teljes cím                                                                                                     Rövidített változat                                                                                        
Tordas Római Katolikus Plébánia Tordas Plébánia
2463 Tordas
Sajnovics tér 5.
2463 Tordas
Sajnovics tér 5.

* * *


Rendelkezés az adó 1 %-áról
* * *

Az idei esztendőben is rendelkezhetünk jövedelemadónk egy részéről. 1%-át valamelyik egyháznak, másik 1%-át pedig egy civil szervezetnek ajánlhatjuk fel. Kérjük, támogassa a katolikus egyház társadalmi szolgálatát adója egyházi 1%-ával!

A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011

 

Adventi zenés áhitat

Házaspári fogadalom

Arcvonások - dr. Hankovszky Béla őrnagy

Tanúim lesztek - 2011. 03. 15.

Templombúcsú - (2011. március 27.) - Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe

Egyházközségi nyári tábor Zalaváron

Lelkitükör

Jácint atya Úrnapja alkalmából írt levele (2011.06.26.)

Temetői keresztállítás - Levél a tordasi, Krisztusban hívő felekezetekhez.

Elsőpéntek

Délutáni találkozás

Rövid áttekintő a szent zsolozsmáról

Október a rózsafűzér hónapja - Szentolvasó

Mobiltelefonon is olvasható a Napi Evangélium

Amit a kanadai vadlibáktól tanulhatunk

Öt pont a kanadai vadlibákról Bíró László Püspök Úr  gondolataival kiegészítve, a Katonai Tábori Püspökség honlapjáról:

 1. A vadlibák csoportosan, „V” alakban szállnak. Repülés közben szárnyuk mozgatása és a levegő felhajtóereje fenntartja a következő libákat. Így lehetséges, hogy 70%-kal hosszabb távolságot tudnak megtenni, mintha csak egyetlen pár repülne.
  Ha egymást segítve dolgozunk, közösségi szellemben végezzük a munkát, sokkal gyorsabban és könnyebben érjük el a célt.
 2. Ha egy vadliba kirepül a sorból és egyedül próbál célhoz érni, azonnal lelassul, mert nem segíti őt többé a levegő emelő hatása, amelyet a többi vadliba szárnycsapásai biztosítanak számára. Így gyorsan visszarepül a sorba, hogy repülése könnyebbé váljon társai erőfeszítései által.
  Ha van annyi eszünk, mint egy kanadai vadlibának, akkor együtt dolgozunk a közösséggel a közös cél érdekében.
 3. Amikor a vezető vadliba elfárad, egy másik veszi át a helyét az élen.
  A közösségben el kell fogadnunk egymásrautaltságunkat, és a megfelelő pillanatban át kell adni, vagy átvenni a munkát éppúgy, mint a vezetést.
 4. Repülés közben a hátsó vadlibák hangosan gágognak, hogy az elsőket erőfeszítéseikben bíztassák.
  A közösség nem létezhet szurkolók nélkül, és fontos, hogy a „gágogás” bíztató legyen.
 5. Ha egy vadliba megbetegszik, két társa leszáll vele, és addig együtt maradnak, amíg meggyógyul, vagy elpusztul. A libák ezután visszatérnek saját közösségükhöz vagy hármasban, vagy már csak kettesben, olykor egy másik közösséggel repülnek, míg el nem érik a sajátjukat.
  Ha annyi együttérzés lenne bennünk, mint a vadlibákban, átsegítenénk egymást a nehéz időkön, ahogyan ők teszik.


A laikus (világi krisztushívő) az Egyházban ugyanolyan méltósággal bír, mint a szerzetes vagy a pap. Karizmája éppen a laikus állapotban rejlik, hogy tudniillik ott tudja megjeleníteni az Egyházat, ahol a szerzetes vagy a pap nem tud jelen lenni. A laikus elnevezés már maga is jelzi ezt a sajátos helyet és jelenlétet az Egyházban, hiszen Isten a világban hívja meg őket, hogy saját hívatásuk, foglalkozásuk, szolgálatuk gyakorlásával az evangélium szellemében élve, belülről - mint a kovász a kenyér létrejöttekor - vegyenek részt a világ megszentelésének munkájában.
Az új evangelizáció témájában a krisztushívők élő hitéről és az ebből fakadó tevékeny szolgálatról volt szó. Fontos, hogy meg tudjuk látni az Isten iránti készséget az emberekben. A magyar társadalomban is érzékelhető az Isten hiánya, ugyanakkor az emberekben ott rejtőzik az érzék az Isten iránt. Mindnyájunk hivatása: esélyt adni a velünk együtt szolgálóknak, hogy az Isten iránti érzék kibontakozhasson, felszínre kerülhessen, tudatosodjon, és elmélyüljön. Közös hivatásunk: az evangelizáció alanyává lenni saját környezetünkben. Az evangelizáció alanyává válni nem azt jelenti, hogy még többet nyüzsgünk, vagy beszélünk. A hit továbbadása nem jelenthet erőszakos terjeszkedést. A misszió nem más, mint a hit túlcsordulása, melynek előfeltétele hitünk gyakorlása, a hiteles keresztény élet.

Üdv és "gá-gá" :

SaciAz egyházi év állandó és változó főünnepei 2012-ben

IMAHÉT a Krisztus hívők egységéért - 2012. január 15-22.

Az IMAHÉT alkalmai Tordas-Gyúró -i helyszíneken.

Nagybőjti lelkigyakorlat

Hamvazószerda

Templombúcsú - (2012. március 25.) - Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe

Nyári tábor - 2012. július 14.-19.

Vénuszátvonulás - 2012. június 06. 05.30

Urunk színeváltozása

Nagyboldogasszony ünnepe

Az "Esti 6-os"

Föld, víz, tűz, levegő - Családi nap

Képeslapjaim Peruból

Karácsony ünnepe és szimbolikája

Házszentelés - 2013

Az egyházi év állandó és változó főünnepei 2013-ban

IMAHÉT a Krisztus hívők egységéért - 2013. január 20. - 27.

A Szentatya nagyböjti üzenete - 2013

"Morzsák, amikkel jóllakhatunk"- részletek Ferenc pápa beszédeiből, gondolataiból

Szent Anna napi búcsu

Az egyházi év állandó és változó ünnepei 2014-ben

Házszentelés - 2014

Jézus Szent Szíve főünnep

Nemzeti Nagyvizit

Ars Sacra 2014 - Templomok Éjszakája

Vámos István kiállításának megnyitója

Ima Szent Mihály arkangyalhoz

Az egyházi év állandó és változó ünnepei 2015-ben

A Szentatya üzenete a betegek XXIII. világnapja alkalmából

A Szentatya nagyböjti üzenete - 2015

Mindenki "imád" mindent!? - Fekete István az imádásról.

Húsvét - Bűnbocsánat

Képviselőtestület választás - 2015. 03. 29.

Ars Sacra 2015

Ha nyár, akkor Nagybörzsöny!

Elsőszombati engesztelő imaóra.

Az Isteni irgalmasság szentéve

Adventi füzet 2015

Adventi zenés áhitat

Az egyházi év állandó és változó ünnepei 2016-ban

Jézusnak, Isten irgalmának keresztútja (2016) - "Apák keresztútja"

Zarándoklat az imádság forrásaihoz (női lelkigyakorlat)

Az egyházi év állandó és változó ünnepei 2017-ben

Adventi zenés áhitat - 2016

Egyházközségi nyári tábor - 2017. július 30. - augusztus 4.

Adventi zenés áhitat - 2017

Az egyházi év állandó és változó ünnepei 2018-ben

Egyházközségi nyári tábor - 2018 augusztus 5-10.

Az egyházi év állandó és változó ünnepei 2019-ben

Egyházközségi nyári tábor - 2019 augusztus 11-16.

Cipősdoboz-akció - 2019 karácsony

Adventi zenés áhitat - 2019

Pásztorjáték - 2019

Az egyházi év állandó és változó ünnepei 2020-ban

Ökumenikus Imahét 2020

Az egyházi év állandó és változó ünnepei 2021-ben

Ökumenikus imahét 2022

Lelkitükör (2022)

Jézusnak, Isten irgalmának keresztútja

Információk és jelentkezés a Tordasi Római Katolikus Plébánia nyári táborába!

Tordas Római Katolikus Plébánia képviselő testülete