Egyhazkozseg Templom Galeria Bibliaora Kalendarium


Önkéntes egyházi hozzájárulás

Köszönjük mindazoknak, akik adományaikkal támogatják a Katolikus Egyházat. Az éves egyházi hozzájárulást személyesen a templomban lehet befizetni, illetve banki átutalással lehet eljuttatni a Tordasi Római Katolikus Egyházközség számlájára,
CIB BANK: 11101002-19821876-36000001

* * *

Számlázási címünk:

Teljes cím                                                                                                     Rövidített változat                                                                                        
Tordas Római Katolikus Plébánia Tordas Plébánia
2463 Tordas
Sajnovics tér 5.
2463 Tordas
Sajnovics tér 5.

* * *


Rendelkezés az adó 1 %-áról
* * *

Az idei esztendőben is rendelkezhetünk jövedelemadónk egy részéről. 1%-át valamelyik egyháznak, másik 1%-át pedig egy civil szervezetnek ajánlhatjuk fel. Kérjük, támogassa a katolikus egyház társadalmi szolgálatát adója egyházi 1%-ával!

A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011

 

Adventi zenés áhitat

Házaspári fogadalom

Arcvonások - dr. Hankovszky Béla őrnagy

Tanúim lesztek - 2011. 03. 15.

Templombúcsú - (2011. március 27.) - Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe

Egyházközségi nyári tábor Zalaváron

Lelkitükör

Jácint atya Úrnapja alkalmából írt levele (2011.06.26.)

Temetői keresztállítás - Levél a tordasi, Krisztusban hívő felekezetekhez.

Elsőpéntek

Délutáni találkozás

Rövid áttekintő a szent zsolozsmáról

Október a rózsafűzér hónapja - Szentolvasó

Mobiltelefonon is olvasható a Napi Evangélium

Amit a kanadai vadlibáktól tanulhatunk

Az egyházi év állandó és változó főünnepei 2012-ben

IMAHÉT a Krisztus hívők egységéért - 2012. január 15-22.

Az IMAHÉT alkalmai Tordas-Gyúró -i helyszíneken.

Nagybőjti lelkigyakorlat

Hamvazószerda

Templombúcsú - (2012. március 25.) - Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe

Nyári tábor - 2012. július 14.-19.

Vénuszátvonulás - 2012. június 06. 05.30

Urunk színeváltozása

Nagyboldogasszony ünnepe

Az "Esti 6-os"

Föld, víz, tűz, levegő - Családi nap

Képeslapjaim Peruból

Karácsony ünnepe és szimbolikája

Házszentelés - 2013

Az egyházi év állandó és változó főünnepei 2013-ban

IMAHÉT a Krisztus hívők egységéért - 2013. január 20. - 27.

A Szentatya nagyböjti üzenete - 2013

"Morzsák, amikkel jóllakhatunk"- részletek Ferenc pápa beszédeiből, gondolataiból

Szent Anna napi búcsu

Az egyházi év állandó és változó ünnepei 2014-ben

Házszentelés - 2014

Jézus Szent Szíve főünnep

Nemzeti Nagyvizit

Ars Sacra 2014 - Templomok Éjszakája

Vámos István kiállításának megnyitója

Ima Szent Mihály arkangyalhoz

Az egyházi év állandó és változó ünnepei 2015-ben

A Szentatya üzenete a betegek XXIII. világnapja alkalmából

A Szentatya nagyböjti üzenete - 2015

Mindenki "imád" mindent!? - Fekete István az imádásról.

Húsvét - Bűnbocsánat

Képviselőtestület választás - 2015. 03. 29.

Ars Sacra 2015

Ha nyár, akkor Nagybörzsöny!

Elsőszombati engesztelő imaóra.

Az Isteni irgalmasság szentéve

Adventi füzet 2015

Adventi zenés áhitat

Az egyházi év állandó és változó ünnepei 2016-ban

Jézusnak, Isten irgalmának keresztútja (2016) - "Apák keresztútja"

Zarándoklat az imádság forrásaihoz (női lelkigyakorlat)

Az egyházi év állandó és változó ünnepei 2017-ben

Adventi zenés áhitat - 2016

Egyházközségi nyári tábor - 2017. július 30. - augusztus 4.

Adventi zenés áhitat - 2017

Az egyházi év állandó és változó ünnepei 2018-ben

Egyházközségi nyári tábor - 2018 augusztus 5-10.

Az egyházi év állandó és változó ünnepei 2019-ben

Egyházközségi nyári tábor - 2019 augusztus 11-16.

Cipősdoboz-akció - 2019 karácsony

Adventi zenés áhitat - 2019

Pásztorjáték - 2019

Az egyházi év állandó és változó ünnepei 2020-ban

Ökumenikus Imahét 2020

Az egyházi év állandó és változó ünnepei 2021-ben

Ökumenikus imahét 2022

Lelkitükör (2022)

Jézusnak, Isten irgalmának keresztútja

Jézusnak, Isten irgalmának keresztútja (Hankovszky Béla)

 

Bevezetés

Testvérünk, és Urunk Jézus Krisztus! A Te utadat akarjuk járni, ami a halálon át vezet az Életre. Te emberséged szerint, a testi Föltámadásért vállaltad a kínhalált, hogy így megvigasztalj minket halálfélelmünkben, és az élettel kapcsolatos szorongásainkban. Így lettél az Atya irgalma, gyógyító szeretete a számunkra.

Keresztutad az Istenismeret és a Kinyilatkoztatás útja. Figyelni akarunk Rád, és tanulni Tőled. Kérünk, tégy minket részeseiévé Üdvözítő művednek, hogy megismerve az Atya igazi Arcát, az vigasztaljon és erősítsen bennünket földi életünkben, és így tanúskodni tudjunk a ránk bízottaknak a Szentlélek által, Atyád, és a Te végtelen szeretetedről, és így hatékonyan tudjuk szolgálni az ő Üdvösségüket is. Ámen.

 

    1.  Jézust halálra ítélik

    • Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged!

    • Mert Szent Kereszted által megmentetted a világot!

Jézus! Ki ítélt halálra Téged? Pilátus? A farizeusok? Zsidó néped? Vagy a Te Atyád, Aki azt mondta Ábrahámnak, hogy vegye egyetlen fiát, Izsákot, akit szeretett és áldozza föl őt a hegyen?

Vajon Atyád ítélt Téged halálra, mert csak a Te véred kiontásával tudott megbocsátani nekünk?

Világba lépésedről azt írja „szeretett tanítványod”: „A világban volt, a világ Őáltala lett, de a világ nem ismerte fel Őt. A tulajdonába jött, övéi azonban nem fogadták be.” (Jn1,10-11)

Mi nem fogadtunk be Téged.

Atyád mégis átadott nekünk, hogy ítélkezzünk Fölötted, azért, hogy „Véred rajtunk és gyermekeinken” legyen” (Mt27,25) – és mindent fölülmúló ajándékként – bennünk is legyen.

Ez az Üdvösségünk forrása: hogy nem az igazságtalan és gyáva ítélet végzett Veled, nem is a Te Atyád öletett meg Téged, hanem „önként adtad át Magadat a szenvedésre”. Pilátus csak a hatalom bábja, a nép vezetői pedig a bűneiknek rabjai voltak. Egyedül csak Te vagy szabad közöttünk.

Tégy szabaddá minket, hogy önként vállaljunk lemondást, és ha kell, szenvedést is azért, hogy szeretetünket ki tudjuk mutatni Atyád és az emberek felé.

    • Könyörülj rajtunk Urunk!

    • Könyörülj rajtunk, és családjainkon!

 

    2.  Jézus vállára veszi a keresztet

    • Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged!

    • Mert Szent Kereszted által megmentetted a világot!

Jézus! Válladra vetted kereszted, mint Izsák a fát, amire apja, Ábrahám megkötözve fölemelte, hogy föláldozza őt Istennek, Akit jobban szeretett, mint a saját fiát.

Te is viszed a kereszted, hogy ne maradjon abba a Kinyilatkoztatás, és így láthatóvá legyen az Atya igazi Arca. Ő nem véres Isten, hanem a szeretettől szenved. Ő is résztvevője a Te keresztutadnak, és a mi keresztjeinknek.

Vajon volt-e rémület a szívedben, gyomrodban, amikor szembesültél az elkerülhetetlennel, a Te kereszteddel, hiszen Neked a saját Föltámadásod előtt kellett meghalnod?

Mi tele vagyunk félelemmel és szorongással keresztjeink miatt. Gyakran büntetésnek látjuk azokat, pedig Te pont azért jöttél, hogy kinyilatkoztasd: a minket terhelő keresztek nem átkok, hanem Atyád áldásai rajtunk, mint a választott nép fiainak házain a keresztnek jele az egyiptomi kivonuláskor, ami által megmenekültek az „öldöklő angyaltól”.

Amitől féltünk, az válik üdvösségünkre.

Jézusunk! Kérünk, adj nekünk készséges szívet és erős lelket, hogy amit nem tudunk kikerülni, megváltoztatni, azt meg tudjuk szentelni türelmünkkel, mint Te is, a Te szenvedésedet!

    • Könyörülj rajtunk Urunk!

    • Könyörülj rajtunk, és családjainkon!

 

    3.  Jézus először esik el a kereszttel

    • Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged!

    • Mert Szent Kereszted által megmentetted a világot!

Jézus! Földre estél, és most így vagy közöttünk. Elestél, csakúgy, mint mi. Te vagy a vigasztalásunk, amikor alulnézetből, kudarcaink felől nézzük életünket, s kétségbe esünk a remény felől. Van-e innen fölállás?

Jeremiás próféta Rólad írja: „Olyan voltam, mint a szelíd bárány, amelyet vágóhídra hurcolnak” (Jer11,19). Értünk hurcolnak most Téged, és szenveded el mindezt, és szolgáltatod ki Magadat nekünk.

Te, „Aki által, és Akiért a világ teremtetett” (Kol1,16), tehetetlenné lettél értünk. A Te szenvedésed, „passzivitásod”, a legnagyobb fokú aktivitás, hiszen ez ment meg minket.

Még elesésedben is Üdvözítesz.

A Te Igéid szerint „A hit alapja annak, amit remélünk, bizonyítéka annak, amit nem látunk.” (Zsid11,1) Kérünk Téged, hogy teremts bennünk igaz hitet, hogy kudarcaink ellenére is bízzunk Benned, és föl tudjunk állni minden elesésünkből, úgy, mint Te.

    • Könyörülj rajtunk Urunk!

    • Könyörülj rajtunk, és családjainkon!

 

    4.  Jézus Édesanyjával találkozik

    • Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged!

    • Mert Szent Kereszted által megmentetted a világot!

Jézusunk! Édesanyád egész földi életedben együtt járt Veled Üdvözítő utadon. Ő nem egy „kívülálló”, hanem ott volt Veled mindenütt, és most itt van a Kálvárián is, a földi életed legfájdalmasabb útján.

Vajon az „angyali üdvözlet” élménye ad-e Édesanyádnak bizonyosságot ebben a tehetetlenségben? Érti-e szavaidat a Föltámadásodról? Vagy marad Neki a mi sorsunk, a „contra spem”, a „remény ellenére való reménykedés” (Róm4,18), Benned és az Atyában?

Jézus! Szeretnénk találkozni Veled! Együttérzéssel, részvéttel. Szeretnénk azonosulni Veled, mint Édesanyád tette, hiszen a szeretet azonosulni akar. Nem akarunk kívülállók lenni, hanem szeretnénk beavatottá válni a földi sorsodba, hiszen Te mondtad: „aki Nekem szolgál, az Engem kövessen, és ahol Én vagyok, ott lesz az Én szolgám” (Jn12,26). Szolgálni akarunk Neked a saját tehetetlenségünk és szenvedéseink közepette, a ránk bízottakban és a kiszolgáltatottakban.

Édesanyád kísérjen minket életünk keresztútján!

    • Könyörülj rajtunk Urunk!

    • Könyörülj rajtunk, és családjainkon!

 

    5.  Cirenei Simon segít a kereszthordozásban

    • Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged!

    • Mert Szent Kereszted által megmentetted a világot!

Jézusunk! A Bethesda fürdőben egy ember úgy panaszkodott Neked: „nincs emberem!” (Jn5,7). Erre Te lettél az ő, és a mi „emberünk”, Aki könyörületre indultál iránta, és irántunk. Most Simon és Rúfusz apja, Cirenei Simon a Te embereddé lesz. Cirenei Simon részt vesz a Te keresztutadon, szenvedésedben.

Milyen kevésszer igaz, és mégis milyen gyakran mondjuk egymásnak: „részvétem”, és most ő megkapta a kegyelmet, hogy „résztvevő” lehessen a Te ügyedben. Nem önként tette, hisz evangélistád világosan mondja, hogy „kényszerítették” hogy vigye a keresztedet (Mk15,21), de még évtizedekkel az események után is fontosnak tartották, hogy néven nevezzék őt, és fiait, mert Egyházad előtt még ekkor is ismertek voltak.

Cirenei Simon hűségessé vált, s már nem kényszerből, hanem önként részese a Te utadnak.

Könyörögve kérünk, hogy had legyünk mi is a Te embereid, hogy „testünkben kiegészíthessük azt a szenvedést, ami még hiányzik a Te szenvedésedből, a Tested, az Egyház javára” (Kol1,24)! Nagy tisztesség, ha bármiben Melletted állhatunk, és így tanulhatunk részvétet az emberek iránt, még a legelviselhetetlenebbekkel szemben is.

Jézus! Tégy minket a Te embereiddé!

    • Könyörülj rajtunk Urunk!

    • Könyörülj rajtunk, és családjainkon!

 

    6.  Veronika kendőt nyújt Jézusnak

    • Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged!

    • Mert Szent Kereszted által megmentetted a világot!

Jézusunk! Ez az állomás a részvét „jutalmát” ígéri nekünk. Ez az asszony, Veronika, egy teljesen emberi gesztust tesz Feléd.

Ő, aki nem hagyta, hogy megkeményedjen a szíve, ösztönösen is megtalálja a részvét mozdulatát, és kendőt nyújt Neked, hogy letörölhesd halálos verejtékedet. Te pedig válaszul neki adtad „igaz képedet”, a „Véra Ikont”.

Nagylelkű vagy Jézus! Nem lehet nagylelkűségben felülmúlni Téged! Ezért mondtad: „Amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek nektek is” (Mt7,2). Ember az Istennek egy kendőt ad; Isten pedig az embernek adja a „nem kézzel festett ikont”.

Ez az asszony csak egy szenvedő elítéltet látott, aki a halálba megy. Ilyenkor mi, emberek azt szoktuk mondani, hogy nyilván megérdemelte.

Neki mégis megesett Rajtad a szíve. Nem világrengető tetteket kell végrehajtanunk, hiszen azok nincsenek a hatalmunkban, de ami rajtunk múlik, azt megtehetjük. Veronika azt teszi, amit emberi korlátai között megtehet, letörli Szent Arcodat, s Te megadod a jutalmát.

Kérünk, indíts minket nagylelkű tettekre a rászorultak felé, hogy megtapasztalhassuk mindent fölülmúló jóságodat.

    • Könyörülj rajtunk Urunk!

    • Könyörülj rajtunk, és családjainkon!

 

    7. Jézus másodszorra esik el a keresztel

    • Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged!

    • Mert Szent Kereszted által megmentetted a világot!

Jézus! Más a Te esésed, mint a miénk. Neked a fizikai erőd fogyott el, nekünk a lelki erőnk szokott elfogyni. Erkölcsileg maradunk alul.

Ott a kísértés: minek álljunk föl újra, ha úgyis elesünk. Minek mindig ugyan azt meggyónni, ha újra elkövetjük a rosszat? Miből merítsünk erőt az újrakezdéshez?

Ezért vagyunk itt, hogy elmélkedjünk a Te erődről.

Neked egyszerűbb lett volna fekve maradnod, és úgy várni a gyorsabb és könnyebb halált, mint ami a kereszten várt. De neked föl kellett állnod, hogy beteljesítsd az Atya akaratát, amit megígért az Írásokban. Hiszen Te mondtad, hogy „ezt kellett kellett elszenvedned és így bemenned Dicsőségedbe” (vö. Lk24,26) Azért álltál föl, hogy fölmagasztalhassanak a kereszten, és így mindenkit Magadhoz vonhass (vö.Jn12,32). Föl kellett állnod, mert a halálunk idejét és módját az Atya adja nekünk, Te pedig elfogadtad azt.

Áldott légy elesésedért és fölkelésedért is.

    • Könyörülj rajtunk Urunk!

    • Könyörülj rajtunk, és családjainkon!

 

    8. Jézus síró asszonyokat vigasztal

    • Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged!

    • Mert Szent Kereszted által megmentetted a világot!

Jézusunk! Az emberséges emberek együttéreznek az ártatlanokkal, amikor azok szenvednek. Ezért sírnak a jeruzsálemi asszonyok, amikor meglátnak Téged. Azt mondtad, „boldogok, akik sírnak” (Mt5,4). Ők most boldogok, bár nem tudnak róla. Még nem tudják ki az, Akit siratnak, de legkésőbb Odaát, a Te országodban meglátják, és sírásuk végső boldogsággá válik.

Te azt mondtad: „Amit egyel tesztek a legkisebbek közül, Velem tettétek” (Mt25,31-46). Odaát mi is látni fogjuk, hogy még a legkisebb jót is Veled tettük, és ez üdvösségünkre fog válni.

Jézus indíts részvétre minket a Te „kicsinyeid” felé, hogy megnyissuk előttük szívünket, s legalább a részvét könnyeivel szolgálhassunk nekik, mint Neked a jeruzsálemi asszonyok.

A keményszívűek felelőst keresnek, és nem látják az embert. Te jó alany vagy az ítélkezésre, hiszen „papírod van róla”, hogy bűnös vagy. Ezek az asszonyok megőrizték emberségük maradékát, és meglátták Benned, a bajban lévő embert. Tégy minket is irgalmassá.

    • Könyörülj rajtunk Urunk!

    • Könyörülj rajtunk, és családjainkon!

 

    9.  Jézus harmadszor esik el a kereszt súlya alatt

    • Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged!

    • Mert Szent Kereszted által megmentetted a világot!

Jézusunk! Te apostolod által figyelmeztetsz minket: „aki áll, vigyázzon, hogy el ne essék!” (1Kor10,12). Hiába vigyázunk, újra és újra elesünk. Tele vagyunk testi-lelki zúzódásokkal és csüggedéssel a kudarcok miatt.

Te abban is példát mutatsz nekünk, hogy amikor harmadszor is elesel, akkor sem hagyod el magad, nem maradsz fekve. Sok esésünk miatt sokszor szeretnénk föladni saját keresztutunkat, pedig a korlátainkkal, végességünkkel és bűneinkkel való szembesülés, megértésre és együttérzésre, végső soron pedig irgalomra indíthatna bennünket másokkal szemben, akik hozzánk hasonlóan nem gonoszak, csak gyöngék és esendőek.

Te, Jézus, átélted az emberi test és psziché esendőségét és végességét, s mint Valóságos Isten látod a bűn szörnyű uralmát fölöttünk. Alakíts minket a Magad képmására, hogy irgalommal legyünk egymás iránt. Eséseink had szolgáljanak növekedésünkre, üdvösségünkre.

Ahogyan a Izaiás próféta jövendölte, és Péter apostol is mondja: „Vulnere salus”, „sebtől gyógyultan” élünk mi (Iz53,5; 1Pét2,24). A Te Szent Sebeid a mi menedékünk és Üdvösségünk, de irgalmadból had legyenek saját sebeink, eséseink is gyógyulásunkra hogy irgalmazni tanuljunk általuk egymásnak, s hogy a Te irgalmadra is alkalmasak legyünk. Részvéttelen világunkban tégy minket együtt érzőkké felebarátainkkal szemben.

    • Könyörülj rajtunk Urunk!

    • Könyörülj rajtunk, és családjainkon!

 

    10.  Jézust megfosztják ruháitól

    • Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged!

    • Mert Szent Kereszted által megmentetted a világot!

Jézus! Te szemérmes voltál mindhalálig, őrizted személyiséged rejtettségét. Azt jövendöli Rólad Izaiás: „Nem kiált majd, s nem emeli föl a hangját, szava se hallatszik az utcákon.” (Iz42,2). Te nem voltál harsány és magamutogató, nem tolakodtál és most mégis „látványossága lettél a világnak” (1Kor4,9). Teljesen mezítelenül állsz a gúnyolódók között. Részvétre akarunk indulni Irántad, és minden testi-lelki bántalmazott, kiszolgáltatott ember felé.

Sokszor észre sem vesszük, hogyan válunk közönségessé, szemérmetlenné beszédben, öltözködésben, nézésben, ezzel sértve mások és a magunk méltóságát. Te együttérzésre indítasz, és arra tanítasz, hogy a személyiségük méltóságát őriznünk kell, és másokéra is vigyáznunk kell, hiszen valaki akkor is meg van alázva, ha nem tud róla.

Jézusunk Te alázatos voltál, hiszen hatalmadban állt volna, hogy megvédd Magadat és épségedet, de Te mégis „kiüresítetted Magadat, szolgai alakot öltöttél, és hasonló lettél az emberekhez” (Fil2,7-8). Taníts minket is alázatra, hogy mindenkinek megadjuk a tiszteletet, még azoknak is, akikre igaz, amit a próféta jövendölt Rólad: „Nem volt sem szép, sem ékes, a külsejére nézve nem volt vonzó. Megvetett volt, utolsó az emberek között, a fájdalmak férfija, olyan, aki elől iszonyattal eltakarjuk arcunkat, megvetett, akit bizony nem becsültünk sokra.” (Iz53,2-3)

    • Könyörülj rajtunk Urunk!

    • Könyörülj rajtunk, és családjainkon!

 

    11. Jézust a keresztre szögezik

    • Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged!

    • Mert Szent Kereszted által megmentetted a világot!

Jézusunk! Az a legnehezebb, hogy az igazán nagy dolgokról, amiket megteszünk, odaadunk azokért, akiket szeretünk, azokról nem beszélhetünk. Ez az elhallgatás szörnyű magányt jelent. Utolsó kiáltásodat, amely kiszakadt haldokló testedből – „Istenem, Istenem, miért hagytál el Engem!” (Mt27,46) – azt sem Te mondtad el tanítványaidnak, hanem azok, akik elég hűségesek voltak ahhoz, hogy ott álljanak kereszted alatt, s így tanúi voltak annak, amit Atyádnak kiáltottál.

Az Apostol azt írja Rólad: „Őt, Aki bűnt nem ismert, Isten bűnné tette értünk” (2Kor5,21). Te soha nem vétettél, így nem erkölcsi bűnökről beszél Pál apostol, hanem a bűn lényegéről, az Atyától való távolság megéléséről. Te kereszteden átélted az elhagyatottság érzését, az Atyától való halálos elszakítottság tapasztalatát, amire a bizalom, a hit legnagyobb gesztusával válaszoltál: „Atyám, kezedbe ajánlom Lelkemet” (Lk23,46)

Urunk Jézus, kérünk, minden körülmények között őrizd meg bennünk az Atyába vetett végső bizalmat, hogy átmehessünk a halából az Életbe!

    • Könyörülj rajtunk Urunk!

    • Könyörülj rajtunk, és családjainkon!

 

    12. Jézus meghal a kereszten

    • Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged!

    • Mert Szent Kereszted által megmentetted a világot!

Urunk Jézus! Most már tényleg elhisszük, hogy ember vagy, valódi ember, Aki kínok között hal meg, mint mi. Valóságos emberként és valóságos Istenként haltál meg kereszteden. Halállal győzted le a halált, úgy, hogy megfeszítve Úrrá lettél rajta.

Testedben és emberségedben Maga az Isten szenvedett értünk, hogy kiengesztelődhessünk Vele. Ez a Megváltás, ami Üdvösségre vezet, békére és teljes közösségre az Istennel, már itt a földön.

Az emberiség többsége nem tud mit kezdeni egy „halandó Istennel”. Mire jó az, amikor mi is halandók vagyunk? Pál apostol írja: a kereszt „a zsidóknak botrány, a pogányoknak pedig oktalanság” (1Kor1,23). Ne engedd, hogy megbotránkozzunk Benned.

Krisztusunk: „Ha csak ebben az életben reménykedünk Benned, minden teremtménynél nyomorultabbak vagyunk” (1Kor15,19)! Halálod nyissa föl szemünket, hogy ne akarjunk mindenáron életben maradni, hanem Őrök Életre vágyakozzunk, és el tudjuk szenvedni a föltámadásért még a halált is.

Te halálodban adtad szereteted végső bizonyosságát és teljesítetted be Szent Neved jelentését, Jézus: „Isten megszabadít”. Valóban megszabadítottál minket a halálfélelemtől és a torz istenképtől.

Jézus! Őrizd meg bennünk Isten igaz ismeretét.

    • Könyörülj rajtunk Urunk!

    • Könyörülj rajtunk, és családjainkon!

 

    13. Jézus Testét Édesanyja ölébe teszik

    • Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged!

    • Mert Szent Kereszted által megmentetted a világot!

Jézusunk! Anyaöltől anyaölig tart az életünk, s ha szerencsés az anyánk, akkor nem az ő ölébe, hanem az anyaföldbe tesznek minket.

A Te Édesanyád azonban társad a Megváltás művében, így részese Üdvözítő Szenvedésednek, ezért fogadja holttestedet az ölébe, hogy „föltáruljanak sok szívnek gondolatai” (Lk2,35). Mária gyásza része a mi vigasztalásunknak, amivel Te segítesz viselni életünk terheit.

Te annakidején visszaadtad özvegy anyjának a „naimi ifjút”, de ezzel nem a fiún könyörültél meg, hanem az anyján. Egy özvegynek, aki elveszítette egyetlen fiát, a semminél is kevesebbje maradt, önmagát is elveszítette, s Te ezen könyörültél meg.

Édesanyád Mária ugyanebben a helyzetben van. József már nincsen mellette, és így Veled együtt mindent elveszített. Most ezt a félelmetes gyászt szemléljük. A Te haláloddal, Mária végképp egyedül maradt minden földi támasz és segítség nélkül, és Ő még nem tudja, nem is sejti, hogy Te mindig Vele leszel.

Édesanyád gyászára és fájdalmára kérünk, hogy amikor úgy érezzük végképp egyedül maradtunk, és semmi esélyünk sincs ebben az életben, add nekünk jelenléted vigasztaló tudatát. Azt hogy hogyan, és mi által teszed ezt, Rád bízzuk Jézusunk!

    • Könyörülj rajtunk Urunk!

    • Könyörülj rajtunk, és családjainkon!

 

    14. Jézus Testét sírba teszik

    • Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged!

    • Mert Szent Kereszted által megmentetted a világot!

Jézusunk! Mi emberek gyakran próbálunk sírba tenni Téged, hogy ne legyél nekünk útban. Tétlennek és hasznavehetetlennek tűnsz, mint egy holttest. Pedig Te most is „munkálkodsz, mint ahogyan Atyád is szüntelenül munkálkodik” (Jn5,17), most is Üdvözítő művedet folytatod: alá szállsz a „poklokra”.

Halálodban terjeszted ki a Megváltást azokra, akik a Teremtés kezdetétől kedvesek voltak az Atya előtt. Ők is csak Általad, a Te áldozatod által juthatnak el Istenhez, mint Atyához.

Az ószövetségi „igazak”, a kezdetektől fogva megölt ártatlanok, a lelkiismeretük szerint élő és meghalt emberek, mind-mind Általad mennek be a Te Országodba.

Jézusunk! Te halálodban is Üdvözítőnk vagy, még így is tanítasz. Kérünk, segíts, hogy ne csüggedjünk, amikor tétlennek tűnsz Egyházadban, és a világban. Tudjunk ilyenkor is tevékenykedni. Megtenni azt, ami a mi dolgunk, és amit Te sem teszel meg helyettünk. Kérünk, életünk munkálkodásának magvetését, áldozatait és szeretetét őrizd meg az Örök Aratásra.

    • Könyörülj rajtunk Urunk!

    • Könyörülj rajtunk, és családjainkon!

 

Befejező imádság

Jézusunk! Te, mint Isten Fia, Aki emberré lettél, keresztutaddal kinyilatkoztattad, hogy az Atya nem okozója a halálnak és a szenvedésnek, hanem áldozata. De az Ő szeretete mindenható, s így emberi természeted szerint Föltámadtál a halálból. Rólad jövendölte Ozeás próféta: „Két nap múlva életet ad, harmadnapra feltámaszt” (Oz6,2).

Keresztáldozatod miatt nekünk is megalapozott reményünk van a Föltámadásra, hogy nem a halálé az utolsó szó, hanem a Te és a mi Mennyei Atyánké.

 

 Információk és jelentkezés a Tordasi Római Katolikus Plébánia nyári táborába!

Tordas Római Katolikus Plébánia képviselő testülete