Egyhazkozseg Templom Galeria Bibliaora Kalendarium


Önkéntes egyházi hozzájárulás

Köszönjük mindazoknak, akik adományaikkal támogatják a Katolikus Egyházat. Az éves egyházi hozzájárulást személyesen a templomban lehet befizetni, illetve banki átutalással lehet eljuttatni a Tordasi Római Katolikus Egyházközség számlájára,
CIB BANK: 11101002-19821876-36000001

* * *

Számlázási címünk:

Teljes cím                                                                                                     Rövidített változat                                                                                        
Tordas Római Katolikus Plébánia Tordas Plébánia
2463 Tordas
Sajnovics tér 5.
2463 Tordas
Sajnovics tér 5.

* * *


Rendelkezés az adó 1 %-áról
* * *

Az idei esztendőben is rendelkezhetünk jövedelemadónk egy részéről. 1%-át valamelyik egyháznak, másik 1%-át pedig egy civil szervezetnek ajánlhatjuk fel. Kérjük, támogassa a katolikus egyház társadalmi szolgálatát adója egyházi 1%-ával!

A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011

 

Adventi zenés áhitat

Házaspári fogadalom

Arcvonások - dr. Hankovszky Béla őrnagy

Tanúim lesztek - 2011. 03. 15.

Templombúcsú - (2011. március 27.) - Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe

Egyházközségi nyári tábor Zalaváron

Lelkitükör

Jácint atya Úrnapja alkalmából írt levele (2011.06.26.)

Kedves Tordasi Testvérek!

 

Elérkezett az egyik legszebb ünnepünk, Úrnapja, Krisztus szentséges Testének és Vérének vasárnapja, amely külsőségeiben és jelentésében is olyan közel áll a szívünkhöz. Katolikus önazonosságunk tudatosításának egyik fontos alkalma ez a mai nap. A II: Vatikáni Zsinat az Isten Igéjének őrzőjének nevezte a protestáns egyházakat, a Katolikus Egyház azonban szentségi szinten tudja nekünk adni azt a Krisztust, aki megígérte, „íme, Én veletek vagyok minden nap a világ végéig!”. Íme, Őt ünnepeljük, szemléljük és imádjuk a mai napon is. Tápláló közelségben maradt velünk, hogy legyen erőnk megtenni, amire a Szentírás szólít bennünket: „Ne hagyd, hogy a rossz legyőzzön téged; te győzd le a rosszat jóval!”(Róm12,21)

Úrnapja teológiai ünnep, ami azt jelenti, hogy nem egy konkrét üdvtörténeti eseményre emlékezünk, hanem egy meghatározott szempontból összefoglalja az Egyház mind azt, amit a Jézusban köztünk élő Istenből megismert. Ez a nap lezárja és összefoglalja Jézus földi életének számunkra üdvösséget hozó eseményeit, mostantól a tanító Mester áll majd előttünk.

Azt gondolom a mi nap talán legszebb megfogalmazása az, amit Boldog János Pál Pápa adott nekünk a „világosság-rózsafüzér” ötödik titkában: „Jézus, Aki az Eukarisztiában nekünk adta Önmagát”. Az életünk legfontosabb tényezőit nem az emberi logikával fogjuk föl, hanem az imádság által. Így halljuk meg Egyházunk szavát: Venite adoremus! Jöjjetek, imádjuk Őt, aki nekünk adta magát. Minél többet foglalkozunk ezzel a misztériummal, annál élettelibb lesz számunkra, és persze annál rejtettebb is. A mi Megváltónk valóságos személy, így csak személyesen lehet megismerni. Járjunk együtt Vele!

 

Sajnálom, hogy ma sem tudunk együtt ünnepelni, de a jövő héttől ismét Köztetek leszek, és rövidesen itt a közös egyházközségi tábor! Mindenkit várunk!

Érzem, és köszönöm az egyéni és közösségi imákat, én is imádkozom Értetek, hogy együtt újuljunk meg lélekben és gondolkodásmódban, belsőleg legyünk új emberekké.

A Jakab levél arra szólít, „orate pro invicem” imádkozzatok, imádkozzunk egymásért.

Befejezésként egy az én helyzetemben kissé komikus szentírási szakasszal búcsúzok:

 

Isten áldja az egyházközséget, küldetésetek van, rövidesen találkozunk!

 

jácint a.

Ajánlj fel tömjént és lisztlángot emlékeztetőül,
mutass be kövér áldozatot!
De orvost is engedj magadhoz,
hisz az Úr rendelte őt,
el ne távozzon mellőled, mert szükség van fáradozására.
Mert van idő, amikor kezükre kell magad bíznod,
és ők is könyörögnek az Úrhoz,
hogy enyhülést és egészséget adjon
az ő működésük által.
Aki vétkezik Alkotója színe előtt,
orvos kezére kerül. 

(Sirák38,11-15)

 Temetői keresztállítás - Levél a tordasi, Krisztusban hívő felekezetekhez.

Elsőpéntek

Délutáni találkozás

Rövid áttekintő a szent zsolozsmáról

Október a rózsafűzér hónapja - Szentolvasó

Mobiltelefonon is olvasható a Napi Evangélium

Amit a kanadai vadlibáktól tanulhatunk

Az egyházi év állandó és változó főünnepei 2012-ben

IMAHÉT a Krisztus hívők egységéért - 2012. január 15-22.

Az IMAHÉT alkalmai Tordas-Gyúró -i helyszíneken.

Nagybőjti lelkigyakorlat

Hamvazószerda

Templombúcsú - (2012. március 25.) - Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe

Nyári tábor - 2012. július 14.-19.

Vénuszátvonulás - 2012. június 06. 05.30

Urunk színeváltozása

Nagyboldogasszony ünnepe

Az "Esti 6-os"

Föld, víz, tűz, levegő - Családi nap

Képeslapjaim Peruból

Karácsony ünnepe és szimbolikája

Házszentelés - 2013

Az egyházi év állandó és változó főünnepei 2013-ban

IMAHÉT a Krisztus hívők egységéért - 2013. január 20. - 27.

A Szentatya nagyböjti üzenete - 2013

"Morzsák, amikkel jóllakhatunk"- részletek Ferenc pápa beszédeiből, gondolataiból

Szent Anna napi búcsu

Az egyházi év állandó és változó ünnepei 2014-ben

Házszentelés - 2014

Jézus Szent Szíve főünnep

Nemzeti Nagyvizit

Ars Sacra 2014 - Templomok Éjszakája

Vámos István kiállításának megnyitója

Ima Szent Mihály arkangyalhoz

Az egyházi év állandó és változó ünnepei 2015-ben

A Szentatya üzenete a betegek XXIII. világnapja alkalmából

A Szentatya nagyböjti üzenete - 2015

Mindenki "imád" mindent!? - Fekete István az imádásról.

Húsvét - Bűnbocsánat

Képviselőtestület választás - 2015. 03. 29.

Ars Sacra 2015

Ha nyár, akkor Nagybörzsöny!

Elsőszombati engesztelő imaóra.

Az Isteni irgalmasság szentéve

Adventi füzet 2015

Adventi zenés áhitat

Az egyházi év állandó és változó ünnepei 2016-ban

Jézusnak, Isten irgalmának keresztútja (2016) - "Apák keresztútja"

Zarándoklat az imádság forrásaihoz (női lelkigyakorlat)

Az egyházi év állandó és változó ünnepei 2017-ben

Adventi zenés áhitat - 2016

Egyházközségi nyári tábor - 2017. július 30. - augusztus 4.

Adventi zenés áhitat - 2017

Az egyházi év állandó és változó ünnepei 2018-ben

Egyházközségi nyári tábor - 2018 augusztus 5-10.

Az egyházi év állandó és változó ünnepei 2019-ben

Egyházközségi nyári tábor - 2019 augusztus 11-16.

Cipősdoboz-akció - 2019 karácsony

Adventi zenés áhitat - 2019

Pásztorjáték - 2019

Az egyházi év állandó és változó ünnepei 2020-ban

Ökumenikus Imahét 2020

Az egyházi év állandó és változó ünnepei 2021-ben

Ökumenikus imahét 2022

Lelkitükör (2022)

Jézusnak, Isten irgalmának keresztútja

Információk és jelentkezés a Tordasi Római Katolikus Plébánia nyári táborába!

Tordas Római Katolikus Plébánia képviselő testülete