Egyhazkozseg Templom Galeria Bibliaora Kalendarium"Az istentiszteletnek nincs kizárólagos helye a Földön, mégis a térben és időben élő ember létrehoz liturgikus helyeket, amelyek nem egyszerűen gyülekezési pontok, hanem Isten jelenlétének hírdetői.

Ezek között is a legfontosabbak a templomok, amelyek valamilyen formában minden keresztény felekezet számára az utolsó vacsorára való emlékezés helyei."


Történelem Épület Felújítások, pályázatok


1782-ben Horányi Katalin már özvegyként, gondozza a templomot. Villámcsapás éri a tornyot, javításra szorul.
1785-től Nagy Ignác, Sajnovics II. Mátyásék lányának Aloyziának férje végrendelkezésében 12 000 forintos alapítványt tesz a templom javára, a templom megrongálódott zsindely tetejét rendbehozzák.
1886-ban a bedőlt sekrestyét 1896-ban Dreher Antal tatarozza.
1907-ben a templom vagyona terhére új orgonát állítottak.
1942-ben újratatarozva.
2000-2002 külső-belső felújítás, orgona átépítés.
2009- A templom, mint műemlék és a műemlékszobrokhoz vezető gyalogút megépítése és parkosítás az Új Magyarország vidékfejlesztési program keretében.